Телескопични водачи HFC 72 Flexi Clip PyroFit

ПРОДУКТЪТ НЕ Е НАЛИЧEН НА СКЛАД. ВЪЗМОЖНА Е ДОСТАВКА СЛЕД ПОРЪЧКА И 100% АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ.
• За едновременна употренба на няколко нива на фурната
• Лесно закрепяне към страничните стени
• Удобен достъп до приготвяното ястие
• Възможност за автоматично почистване по време на пиролиза
• За генерация фурни H 6000 с пиролиза

377 лв.