Препарат за импрегниране – 250мл

За импрегниране на туристическа екипировка
Особенно подходящ за микро-фибърен и мембранен текстил
За около 4 използвания

Care Collection

35 лв.

Product Info

Описание на продукта:

Предлаганият импрегнант Miele е изключително ефективен за импрегниране на качествено спортно облекло и на екипировка за туризъм, за дъжд, срещу зацапване като прави тези дрехи непромокаеми. Особено се препоръчва за ползване при съвременен микро-фибърен и мембранен текстил. Най-напред дрехите да се изперат с перилен препарат Miele за спортно облекло или препарат за връхни дрехи.

Начин на употреба: Почистете обстойно касетата за течен перилен препарат на машината и разклатете добре бутилката. Не използвайте омекотител ! За получаване на максимално добри резултати ползвайте програма Импрегниране или подайте импрегнанта по време на последния цикъл на изплакване. Импрегнантът трябва да бъде фиксиран топлинно с изсушаване в сушилна или с гладене на дрехите. От изключително значение е да се съблюдават инструкциите на производителя от етикета на текстила.

Внимание: Запалима течност – предизвиква тежки изгаряния на кожата и очите, ако се запали. Съхранявайте опаковката плътно затворена, на хладно и проветриво място.

Съдържание: в съответствие с EC 648/2004: ОЦЕТНА КИСЕЛИНА ; EC No : 200-580-7; CAS No. : 64-19-7- от 1 – 5 %