Препарат за бели и светли тъкани Miele UltraWhite – 2,7 кг

Ефективна формула с активен кислород за най-добър резултат при изпирането
Превъзходно премахва петна даже при ниски температури
Изключително икономичен – подходящ за 42 изпирания
Температурен диапазон: 20/30/40/60/95 °C

Care Collection

45 лв.

Product Info

Описание на продукта:

Препарат за перални машини Miele за светли и бели дрехи. Специална формула на Miele – за оптимални резултати при използване с перална машина Miele.

● Мощна формула с активен кислород – за избелване на бели дрехи

● Отлично почистване на петна дори при ниска температура на изпиране

● Отлични резултати на почистване и изпиране

Начин на употреба: Заредете препарата за изплакване във ваната за препарат, съгласно дозировката, указана на опаковката.

Внимание: Xi –Дразнещ, R41-Риск от сериозно увреждане на очите.S2-Да се пази извън обсега на деца, S46-При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета на продукта.S26- При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ S-25 Да се избягва контакт с очите (може да предизвика сериозно увреждане на очите ), S39- Да се носят предпазни средства за очите/лицето

Съдържание: > 30% зеолити, 15÷30 % избелващи агенти на кислородна основа, 5–15% анийонни сурфактанти, < 5% безйонни сурфактанти, фос