Индукционен плот с аспиратор MIELE KMDA 7774 FL

Ефективна филтрация – 10-пластов филтър за мазнина.

Автом. регулиране на мощността на вентилатора – Con@ctivity 2.0

Интуитивен бърз избор с цифрови последователности – Smart Select

Адаптивен и бърз – 4 зони за готвене, вкл. 2 зони с PowerFlex

Енергийно ефективен и тих – мощен двигател ECO

6,190 лв.

Product Info

Описание на продукта:

Данни за продукта – KMDA 7774 FL
Тип на конструкцията
Индукционен готварски плот с вграден аспиратор

Дизайн
Елегантна стъклокерамична повърхност

Скрит

Без рамка – монтиран на повърхността

Данни за нагревателната зона
Брой котлони
4
Котлони PowerFlex
Брой
4
Нагревателна зона
Диаметър в mm
230×390
Номинална мощност във W
3400
Booster във W
4800
TwinBooster във W
7300
Нагревателна зона
Диаметър в mm
230×390
Номинална мощност във W
3400
Booster във W
4800
TwinBooster във W
7300
Удобство за потребителя
Дигитален дисплей за степен на мощност

Постоянно разпознаване на тигана

Поддържане на храната топла

Функция Stop & Go

Функция за извикване

Напомнящ таймер

Автоматично изключване за всички котлони

AutoBoost

Поддържане на храната топла plus

Индивидуални опции за настройка (напр. тонове на звуковия сигнал)

Степени на мощност (брой, с изключение на настройката за Booster)
3
Настройка за Booster

Остатъчен ход 5/15 min

Уреди в мрежа
Miele@home

Автоматична функция Con@ctivity 2.0

Ефективност и устойчивост
Електропотребление годишно в kWh/година
31,2
Клас на хидродинамична ефективност
A
Клас на ефективност осветление
-
Клас на ефективност на филтриране на мазнините
A
ECO мотор

Удобство при почистване
Лесна за почистване керамична повърхност

Предпазване при изтриване

Лесно за почистване вътрешно покритие CleanCover на корпуса

Филтърна система
Филтри за мазнини от неръждаема стомана, миещи се в съдомиялна машина
1
Засмукване на въздух с макс. диаметър на въздуховода в режим на отвеждане на въздуха
Засмукване на въздух при степен 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591
170
Засмукване на въздух при степен 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591
330
Засмукване на въздух при степен 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591
490
Засмукване на въздух при Ниво Интенз. (m³/h) в съответствие с EN 61591
570
Ниво на шумова мощност за степен 1 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3
49
Ниво на шумова мощност за степен 2 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3
62
Ниво на шумова мощност за степен 3 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3
71
Ниво на шумова мощност за степен Интенз. (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3
75
Шумово налягане при степен 1 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13
34
Шумово налягане при степен 2 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13
48
Шумово налягане при степен 3 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13
56
Шумово налягане при степен Интенз. (dB(A) re 20µPa) в съответствие с EN 60704-2-13
60
Засмукване на въздух в режим на работа с рециркулация
Засмукване на въздух при степен 1 (m³/h) в съответствие с EN 61591
110
Засмукване на въздух при степен 2 (m³/h) в съответствие с EN 61591
260
Засмукване на въздух при степен 3 (m³/h) в съответствие с EN 61591
420
Засмукване на въздух при Ниво Интенз. (m³/h) в съответствие с EN 61591
510
Ниво на шумова мощност за степен 1 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3
48
Ниво на шумова мощност за степен 2 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3
63
Ниво на шумова мощност за степен 3 (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3
73
Ниво на шумова мощност за степен Интенз. (dB(A) re 1 pW) в съответствие с EN 60704-3
77
Шумово налягане при степен 1 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13
33
Шумово налягане при степен 2 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13
48
Шумово налягане при степен 3 (dB(A) re 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13
58
Шумово налягане при степен Интенз. (dB(A) re 20µPa) в съответствие с EN 60704-2-13
63
Безопасност
Защитен прорез

Функция за блокиране

Блокировка на включването

Следене за грешка

Защита срещу прегряване

Индикация за остатъчна топлина

Комплект технически характеристики
Размери в mm (ширина)
800
Размери в mm (височина)
200
Размери в mm (дълбочина)
520
Височина на вграждане с електромонтажна кутия в mm
200
Размери на прореза в mm (ширина) с монтаж на повърхността
780
Размери на прореза в mm (дълбочина) с монтаж на повърхността
500
Размери на вътрешния прорез в mm (ширина) със скрит монтаж
780
Размери на вътрешния прорез в mm (дълбочина) със скрит монтаж
500
Размери на външния прорез в mm (ширина) със скрит монтаж
804
Размери на външния прорез в mm (дълбочина) със скрит монтаж
524
Тегло в kg
22
Общ включен товар в kW
7,500
Напрежение във V
230
Честота в Hz
50-60
Дължина на кабела в m
2
Стандартни аксесоари
Свързващ кабел
да

Гаранця: 25 месеца